Telefon 0532-167 00

Miljöpolicy

05

 

Eijes Bil AB i Åmål har som ambition att ha entusiastiska kunder
med förtroende för oss som leverantör av tjänster och produkter.
Detta förverkligar vi i samförstånd med våra kunder samt våra
samarbetspartners Kia Motors och Mitsubishi Motors.

Vi uppnår detta genom att

  • Vi arbetar förebyggande och genomför ständiga
    förbättringar inom miljöområdet.
  • Vi arbetar enligt legala krav och föreskrifter.
  • Vi har fasta rutiner i vår verksamhet.